Program

Temat wystąpienia: W jaki sposób wzbudzać zainteresowanie nauką i techniką wśród społeczeństwa, w tym wśród młodych? Nauka, technika, innowacyjność oraz kreatywność są niezaprzeczalnie kluczowymi dziedzinami, mającymi wpływ na rozwój współczesnego świata. Stanowią źródło inspiracji i dokonań. Kluczowe jest, aby nie były postrzegane jako niedostępne i niezrozumiałe części zbiorowej rzeczywistości, a wpływały na kształtowanie wśród społeczeństwa postaw otwartości na innowacje, co jest niezbędnym elementem rozwoju nowoczesnej gospodarki. Tworzenie warunków do promocji i rozwoju postaw przedsiębiorczych, kreatywnych i proinnowacyjnych nie tylko wśród pracowników i kadry zarządzającej firm, ale także wśród ogółu społeczeństwa wymaga działań podejmowanych przez szerokie spektrum instytucji i podmiotów w regionie. Popularyzacja nauki i techniki stwarza ogromne pole do działania i rozwoju, jest istotnym instrumentem łączącym szeroko rozumiany obszar nauki z życiem społecznym i gospodarczym. Wykład w głównej mierze ma być autorskim podejściem do tematyki skutecznej popularyzacji nauki.

Moderator: Bartek Jędrzejak

View Details

Location: Sala Iluzjon

Rozpoczyna się kolejny kosmiczny wyścig, który teraz prowadzi prywatny biznes, a rządy najpotężniejszych państw świata próbują za nim nadążyć.  Projekty kosmiczne łączą kilka dziedzin i współpracę podmiotów, które są w stanie opracować technologie w tych różnych dziedzinach inteligentnych specjalizacji. Technologie kosmiczne mają szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach gospodarki, wpływają na rozwój innowacyjny i technologiczny, przez co  powinny być możliwie szeroko wykorzystywane w pozostałych sektorach gospodarczych. Jaka więc jest rola biznesu w podboju kosmosu? Naukowcy roztaczają wizje sieci kosmicznych punktów zaopatrzenia, dzięki którym ma się rozwinąć nowa astro-gospodarka, poczynając od okołoziemskiej turystyki, przez tworzenie elektrowni orbitalnych, po... usługi pogrzebowe, czyli wystrzeliwanie ludzkich prochów w kosmos. Czy wizje miliarderów chcących podbić kosmos mają szanse na sukces. Jakie będą konsekwencje inwestycji podjętych dziś?  Czym dla nas jest kosmiczny wyścig miliarderów o zdobycie kosmosu? Jak stymulować transfer technologii kosmicznych do innych branż/sektorów gospodarki? Co oznaczałby udział firm spoza sektora kosmicznego, które potrafiłyby wprowadzić technologie kosmiczne do produktów lub usług przyporządkowanych do innych branż?

Skład panelu:
 • Gen. Broni Rez. Dr Mirosław Różański – Fundator i Założyciel Fundacji Stratpoints
 • dr inż. Piotr Orleański – Centrum Badań Kosmicznych PAN,
 • dr hab. Grzegorz Brona – Fizyk, założyciel Creotech Instruments,
 • Karol Wójcicki – Popularyzator astronomii, dziennikarz naukowy, prezenter telewizyjny,
 • Andrzej Armiński – Inżynier budowy okrętów, kapitan jachtowy, projektant i budowniczy jachtów, astronom amator,
 • prof. dr hab.  Ewa Szuszkiewicz – Instytut Fizyki Uniwersytetu Szczecińskiego.

Moderator: Bartek Jędrzejak

View Details

Location: Sala Iluzjon

Jak na przestrzeni lat będzie wyglądała technologia informacyjna? Jak wpłynie na ludzkość oraz otaczający świat. Technologia towarzyszy człowiekowi niemal każdego dnia. Połączenie technologii i informatyki daje specyficzny efekt w postaci nie tylko samej technologii informacyjnej, ale i pojawia się podłoże do kształtowania ścieżki rozwoju całego systemu gospodarczego. Technologie informacyjno-komunikacyjne w inteligentnych specjalizacjach mają horyzontalne znaczenie dla rozwoju technologicznego, gospodarczego i społecznego regionu w dużej mierze dzięki zwiększaniu dostępu do wiedzy oraz umożliwianiu kreacji i dystrybucji dóbr i usług. Powiązania technologii, informatyki oraz telekomunikacji są nieodzowne w budowaniu nowego systemu funkcjonowania świata. Niezaprzeczalnym jest fakt, że technologia informacyjna jest dzisiaj niezbędna. Przyszłość bez technologii wydaje się niemożliwa. W najbliższym czasie, wg prognoz, czeka nas dalszy postęp w pracach nad sztuczną inteligencją i uczeniem maszynowym, tranformacją cyfrową, finansowymi aplikacjami, czy wzrostem liczby partnerstw między firmami FinTech i korporacjami. Dlatego też region powinien być jak najlepiej przygotowany na te zmiany i uwzględniać je w procesie przedsiębiorczego odkrywania inteligentnych specjalizacji.

Skład panelu:

 • dr inż. Michał Krupiński – Instytut Fizyki Jądrowej PAN,
 • Jakub Bieniaszewski – Project Manager w GlobalLogic,
 • Przemysław Majewski – Prezes firm DLabs i DiabetesLab Poland,
 • Daniel Czapiewski – Członek Zarządu Klastra ICT Pomorza Zachodniego, managing director w STETTINER ID&STORY.

Moderator: Bartek Jędrzejak

View Details

Location: Sala Iluzjon

Alfabet pokoleń –  czyli co zmieniły technologie, także na rynku rekrutacyjnym w sektorze IT. Branży, która jest rynkiem pracownika. Jak zainteresować danym stanowiskiem pracy wybitne jednostki, niewątpliwe talenty. Czy poszukiwanie Ninjy Czasu, Jedi Sprzedaży, Ewangelisty Innowacji,  Inżyniera ds. Radości, Kozaka Programowania czy też Cyfrowego Proroka ma sens? Dynamika zmian na rynku pracy jest coraz szybsza, co oznacza także szybką dezaktualizację i starzenie się istniejących kompetencji oraz rosnący popyt na nowe umiejętności i zawody. Rozwój technologiczny i innowacje prowadzą do ograniczenia popytu na prace proste, powtarzalne, które obecnie bardzo często są zastępowane przez pracę maszyn. W czasach gwałtownych zmian społecznych i ekonomicznych oraz automatyzacji i robotyzacji niezbędna jest stała analiza zachodzących przemian oraz oceny ich wpływu na zapotrzebowania kadrowe pracodawców. Ważne, szczególnie w ramach RPO WZ, jest wspieranie działań ukierunkowanych na podnoszenie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych tzw. transversal skills, niezbędnych na rynku pracy. Debata w głównej mierze dotyczyć będzie zagadnienia nowatorskich branż i specjalizacji – nowego rynku pracy za kilkanaście lat.

Skład panelu:

 • Anna Kozłowska - Dyrektorka operacyjna w HRLink,
 • Marta Barcicka – Head of Global Recruitment w Huuuge Games,
 • Marcin Budzewski - Instytut Analiz Rynku Pracy,
 • Natalia Nehring – HR Business Partner.

Moderator: Bartek Jędrzejak

View Details

Location: Sala Iluzjon

Tytuł wystąpienia: Jak technologia zmienia nasze życie.

W trakcie naszego spotkania poopowiadam o tym, jak technologie zmieniają nasze życie w sposób dramatyczny. Pokażę swój przykład - faceta, 42-letniego… - za przeproszeniem - blogera, który zarabia na życie dzięki totalnym zmianom technologicznym. Będzie też o tym, dlaczego wciąż nie możemy odnaleźć kosmitów i o tym, że to pewnie dlatego, że zbliżamy się do Wielkiego Filtra, który zgładzi nas wszystkich. Żartuję! Tak naprawdę chodzi o to, byśmy na własne życzenie nie wykluczali się z rozwoju technologicznego. View Details

Location: Sala Iluzjon

Ramowy program:
 • podział grupy na mniejsze zespoły,
 • rozdanie instrukcji i przedstawienie techniki budowania z klocków Vex IQ,
 • budowanie robotów,
 • czas na naukę sterowania zbudowanymi robotami,
 • zawody z robotami z uwzględnieniem kolejności zdarzeń: pokonywanie trasy zgodnie z instrukcjami w kształcie symbolu - "programowanie bez komputera".
View Details

Location: Sale Cała Naprzód oraz Młode Wilki

Ramowy program:
 • podział grupy na mniejsze zespoły,
 • rozdanie instrukcji i przedstawienie techniki budowania z klocków Vex IQ,
 • budowanie robotów,
 • czas na naukę sterowania zbudowanymi robotami,
 • zawody z robotami z uwzględnieniem kolejności zdarzeń: pokonywanie trasy zgodnie z instrukcjami w kształcie symbolu - "programowanie bez komputera".
View Details

Location: Sale Cała Naprzód oraz Młode Wilki

Ramowy program:
 • prezentacja obsługi gry Minecraft Education,
 • wprowadzenie do konsoli kodów,
 • przedstawienie Agenta i sposobów programowania Agenta, związanych z poruszaniem się, teleportacją, budowaniem,
 • ćwiczenia z tworzeniem kodów dla Agenta,
 • Zadanie: Parkour dla Agenta: ustawienie serii komend, dzięki którym Agent pokonuje przeszkody.
View Details

Location: Sale Cała Naprzód oraz Młode Wilki

Ramowy program:
 • prezentacja obsługi gry Minecraft Education,
 • wprowadzenie do konsoli kodów,
 • przedstawienie Agenta i sposobów programowania Agenta, związanych z poruszaniem się, teleportacją, budowaniem,
 • ćwiczenia z tworzeniem kodów dla Agenta,
 • Zadanie: Parkour dla Agenta: ustawienie serii komend, dzięki którym Agent pokonuje przeszkody.
View Details

Location: Sale Cała Naprzód oraz Młode Wilki

Tematy wystąpienia: Czym jest sztuczna inteligencja. Zaprezentujemy sukcesy sztucznej inteligencji w ostatnich latach.

- Przedstawienie obecnego zastosowania sztucznej inteligencji: w medycynie (m.in. roboty medyczne, opracowywanie nowych leków, diagnostyka chorób, symulacja działania leków), biznesie, życiu codziennym,
- Chatboty, Asystenci głosowi (Google Assistant, Alexa, Siri), robotyzacja – roboty medyczne, roboty Boston Dynamics, Sophia, Bina48, iCub (oraz pojęcie doliny niesamowitości),
- Do czego doprowadzi gwałtowny rozwój sztucznej inteligencji? Szanse (m.in. w kontekście przemysłu czasu wolnego, opieki nad osobami starszymi, szybkiej diagnostyki chorób, analizy DNA etc.) i zagrożenia (m.in. profilowanie użytkowników, inwigilacja, manipulowanie ludźmi, kradzież tożsamości, manipulacja genami) rozwoju technologii,
- Czy możemy przewidzieć przyszłość? Osobliwość technologiczna,
- Technologie przyszłości - co będzie za kilka lat (na podstawie obecnie prowadzonych badań; m.in. neuromorficzne komputery, czytanie w myślach, protezy pamięci, transfer umysłu do komputera, cyborgizacja człowieka, światy wirtualne, głęboka stymulacja mózgu, awatary)?
  - Polska a rozwój sztucznej inteligencji,
- Start-upy AI. View Details

Location: Sala Iluzjon

Gospodarka oparta na wiedzy i rozwoju nowoczesnych technologii stawia dziś ogromne wyzwania przed szkołami oraz młodymi ludźmi kończącymi edukację i rozpoczynającymi swoją drogę na rynku pracy. W dyskusji o nowoczesnym szkolnictwie warto zadać kilka pytań. Czy dzisiejsza szkoła może być atrakcyjna dla uczniów w kontekście rozwoju nowoczesnych środków przekazu, w tym mediów społecznościowych oraz czy uczy przedsiębiorczych postaw?? Jak fundusze europejskie mogą i powinny wspierać przedsięwzięcia w zakresie podnoszenia kompetencji kluczowych  młodych ludzi? Jak środki unijne mogą pomóc w tworzeniu w szkołach warunków do nauczania eksperymentalnego z zastosowaniem nowych technologii?

Dyskusja z udziałem  młodych osób pozwoli poznać wizję „szkoły jutra” promującą postawy przedsiębiorcze. Efektem działań nowoczesnego systemu edukacji powinno być również wyzwalanie kreatywności, rozwijanie postaw innowacyjnych oraz kreowanie kluczowych umiejętności XXI wieku przy wykorzystaniu nowych technologii, stwarzających możliwości realizacji pomysłów przez przyszłych przedsiębiorców Pomorza Zachodniego.

Skład panelu:

 • Piotr Psyllos - Elektronik, informatyk, pasjonat kognitywistyki,
 • Marcin Skonieczny - Partner zarządzający w Dige,
 • Dorota Trynks - Wizjonerka wspierająca szkoły w rozwoju, edukatorka,
 • Dawid Hamera - Absolwent II Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie,
 • Dariusz Andrzejewski - Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni.

Moderator: Bartek Jędrzejak

View Details

Location: Sala Iluzjon

Debata w głównej mierze dotyczyć będzie upowszechniania i popularyzacji wiedzy na tematy związane z gospodarką innowacyjną opartą na nowoczesnych technologiach. Celem dyskusji jest zaprezentowanie młodym mieszkańcom województwa nowoczesnych procesów produkcyjnych opartych na automatyzacji i inteligentnych technologiach informatycznych wykorzystywanych przez zachodniopomorskie firmy, szczególnie te które realizowały w województwie projekty z Funduszy Europejskich.

Skład panelu:

 • Adam Łyczakowski - Freedomes,
 • Jakub Mauricz - Dietetyk i trener żywienia,
 • Maciej Szkop - Współwłaściciel i Prezes Zarządu Idea Machines,
 • Michael Kacprzak - Head of Operations w Tidio.

Moderator: Bartek Jędrzejak

View Details

Location: Sala Iluzjon

Ramowy program:
 • podział grupy na mniejsze zespoły,
 • rozdanie instrukcji i przedstawienie techniki budowania z klocków Vex IQ,
 • budowanie robotów,
 • czas na naukę sterowania zbudowanymi robotami,
 • zawody z robotami z uwzględnieniem kolejności zdarzeń: pokonywanie trasy zgodnie z instrukcjami w kształcie symbolu - "programowanie bez komputera".
View Details

Location: Sale Cała Naprzód oraz Młode Wilki

Ramowy program:
 • podział grupy na mniejsze zespoły,
 • rozdanie instrukcji i przedstawienie techniki budowania z klocków Vex IQ,
 • budowanie robotów,
 • czas na naukę sterowania zbudowanymi robotami,
 • zawody z robotami z uwzględnieniem kolejności zdarzeń: pokonywanie trasy zgodnie z instrukcjami w kształcie symbolu - "programowanie bez komputera".
View Details

Location: Sale Cała Naprzód oraz Młode Wilki

Ramowy program:
 • podział grupy na zespoły po 4 osoby,
 • każda grupa losuje po 8 wyrazów (czasowniki, przymiotniki, rzeczowniki), z wybranych wyrazów zapisuje, jak największą ilość historii zawierających wszystkie słowa,
 • prezentacja przykładów animacji poklatkowych, przedstawienie najważniejszych elementów techniki tworzenia animacji,
 • budowa z klocków Lego - wszystkich elementów niezbędnych do stworzenia animacji według wybranego scenariusza,
 • stworzenie animacji,
 • prezentacja animacji na dużym ekranie wraz z narracją wybranego członka zespołu.
View Details

Location: Sale Cała Naprzód oraz Młode Wilki

Ramowy program:
 • podział grupy na zespoły po 4 osoby,
 • każda grupa losuje po 8 wyrazów (czasowniki, przymiotniki, rzeczowniki), z wybranych wyrazów zapisuje, jak największą ilość historii zawierających wszystkie słowa,
 • prezentacja przykładów animacji poklatkowych, przedstawienie najważniejszych elementów techniki tworzenia animacji,
 • budowa z klocków Lego - wszystkich elementów niezbędnych do stworzenia animacji według wybranego scenariusza,
 • stworzenie animacji,
 • prezentacja animacji na dużym ekranie wraz z narracją wybranego członka zespołu.
View Details

Location: Sale Cała Naprzód oraz Młode Wilki