Gen. Broni Rez. Dr Mirosław Różański

Fundator i Założyciel Fundacji Stratpoints

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych (1986), którą ukończył z wyróżnieniem. W 1989 ukończył Centrum Doskonalenia Oficerów tzw. „Akademię Polową” na kierunku dowódców batalionów. W latach 1992-1993 studiował w Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie. W tej samej uczelni ukończył kurs taktyczno-operacyjny (1998). W 2000 został absolwentem Studium Polityki Obronnej broniąc pracę na temat „Profesjonalne siły zbrojne podstawowym czynnikiem bezpieczeństwa narodowego”. W 2011 uzyskał stopień doktora w zakresie zarządzania podmiotami publicznymi.

Służbę wojskową po ukończeniu studiów rozpoczął w 42 pułku zmechanizowanym na stanowisku dowódcy plutonu w Żarach. W 1987 został dowódcą kompanii szkolnej przygotowującej kadry dowódcze Śląskiego Okręgu Wojskowego. W 1989 został dowódcą kompanii zmechanizowanej, z którą wziął udział w ćwiczeniu „Przyjaźń 1989” po raz pierwszy obserwowanym przez wysłanników NATO. W 1990 został szefem sztabu batalionu szkolnego, którego był współorganizatorem. Następnie został wyznaczony na dowódcę 2 batalionu zmechanizowanego w 42 pułku zmechanizowanym. W okresie dowodzenia batalionem został poddany kontroli gotowości bojowej przez SG WP, a zdolność bojową batalion potwierdził przed Inspekcją Sił Zbrojnych. Po powrocie z AON został wyznaczony na stanowisko starszego oficera operacyjnego w sztabie 42 pułku zmechanizowanego. W 1994 został skierowany na praktykę do Oddziału Szkolenia Bojowego Śląskiego Okręgu Wojskowego. Po zakończeniu praktyki skierowano go na stanowisko szefa szkolenia do 34 Brygady Kawalerii Pancernej w Żaganiu. W 1996 został przesunięty na stanowisko szefa sztabu w tej samej brygadzie. W 1999 został wyznaczony na stanowisko dowódcy 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej (WBZ) w Międzyrzeczu. W 2003 rozpoczął służbę na stanowisku szefa sztabu w dowództwie 11 Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu. Po otrzymaniu nominacji generalskiej w 2005 roku ponownie objął obowiązki dowódcy 17 WBZ.

Dowodząc brygadą był inicjatorem wielu zmian systemowych w zakresie pełnienia służb i systemu szkolenia. Był pomysłodawcą i realizatorem nowego modelu szkolenia strzelców wyborowych w wojskach lądowych. Wdrażał do sił zbrojnych KTO Rosomak, formował pierwszy w pełni zawodowy batalion zmotoryzowany, który wziął udział w pierwszej i drugiej zmianie PKW w Afganistanie.
W 2007 jako dowódca Brygadowej Grupy Bojowej wraz z żołnierzami 17 WBZ uczestniczył w VIII zmianie PKW w Iraku. Stacjonująca w bazie Delta w Al-Kut BGB wspólnie z irackimi siłami bezpieczeństwa i jednostkami koalicyjnymi przeprowadziła kilka operacji przeciwko rebeliantom, akcje pomocy humanitarnej i medycznej w prowincji Wasit. W 2008 roku wyznaczony został na stanowisko zastępcy szefa Zarządu Planowania Strategicznego P-5 SG WP.

W sierpniu 2009 wyznaczony na stanowisko dowódcy 11 Dywizji Kawalerii Pancernej i mianowany do stopnia generała dywizji. W 2010 sformowana na bazie 17 WBZ i jednostek Dywizji Grupa Bojowa UE była pierwszym oddziałem bojowym zadeklarowanym przez Polskę do sił Unii Europejskiej. W latach 2010-2011 Czarna Dywizja przygotowała i skierowała do Afganistanu kolejno VIII i IX zmianę PKW. blisko 3000 żołnierzy pełniło służbę w ramach ISAF.

W latach 2012-2013 kieruje Departamentem Strategii i Planowania Obronnego MON, uczestniczy w pracach międzyresortowego Zespołu Koordynacyjnego przy Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Pełni funkcję pełnomocnika MON ds. reformy systemu zarządzania , kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi. Kierowany Departament wydaje zatwierdzoną przez Radę Ministrów Strategię Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego. Kieruje pracami Zespołu przygotowującego Ustawę zmieniającą Ustawę o urzędzie MON, przyjęte przez Parlament i podpisaną przez Zwierzchnika Sił Zbrojnych Prezydenta RP 22 lipca 2013 roku. Dowodzi Grupą Organizacyjną Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, stwarzając warunki do powstania DG RSZ od stycznia 2014 roku.

Od lutego 2014 Radca Koordynator sekretarza Stanu w MON. W lipcu zostaje Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił zbrojnych, podlega mu blisko 86 tysięcy żołnierzy Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej oraz Wojsk Specjalnych.

W 2016 przeprowadza część praktyczną największego po 1989 roku ćwiczenia ANAKONDA, w którym bierze udział ponad 30 tysięcy żołnierzy z 25 krajów. Przygotowuje zabezpieczenie szczytu NATO w Warszawie oraz pobytu Papieża Franciszka podczas Światowych Dni Młodzieży w Brzegach.

W trakcie służy wyróżniony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Wojskowym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyźnie ,Gwiazdą Iraku, Medalem Honorowym Międzynarodowej Dywizji Centrum Południe. Podczas misji w Iraku został odznaczony przez prezydenta Salwadoru Medalem Zasługi. W okresie dowodzenia brygadą trzykrotnie w 2006, 2007 i 2008 jednostka została wyróżniona Znakiem honorowym Sił Zbrojnych. W 2008 Prezydent Rzeczypospolitej w uznaniu zasług wręczył Flagę Narodową. Laureat nagrody Buzdygan 2008.

Służba wojskowa:
1986-1987 – dowódca plutonu w 42 Pułku Zmechanizowanym w Żarach
1987-1989 – dowódca kompanii szkolnej przygotowującej na potrzeby Śląskiego Okręgu Wojskowego dowódców drużyn i działonowych operatorów bojowych wozów piechoty w 42 Pułku Zmechanizowanym w Żarach
1989-1990 – dowódca kompanii zmechanizowanej w 42 Pułku Zmechanizowanym w Żarach
1990-1991 – szef sztabu batalionu szkolnego w 42 Pułku Zmechanizowanym w Żarach
1991-1992 – dowódca 2 Batalionu Zmechanizowanego w 42 Pułku Zmechanizowanym w Żarach
1993-1994 – starszy oficer operacyjny w sztabie 42 Pułku Zmechanizowanego w Żarach
1994-1995 – praktyka w Oddziale Szkolenia Bojowego Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu
1995-1996 – szef szkolenia w 34 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Żaganiu
1996-1999 – szef sztabu w 34 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Żaganiu
1999-2003 – dowódca 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej w Międzyrzeczu
2003-2005 – szef sztabu w dowództwie 11 Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu
2005-2008 – dowódca 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej w Międzyrzeczu
2007 – dowódca Brygadowej Grupy Bojowej w ramach VIII zmiany PKW Irak
2008-2009 – zastępca szefa Zarządu Planowania Strategicznego P-5 w Sztabie Generalnym w Warszawie
2009-2011 – dowódca 11 Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu
2012-2013 – Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON
od 12 sierpnia 2013 – Dowódca Grupy Organizacyjnej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych w Warszawie
2014 – Radca Koordynator Sekretarza Stanu w MON
2015-2017-Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych