Prof. dr hab.  Ewa Szuszkiewicz

Uniwersytet Szczeciński

Prof. dr hab.  Ewa Szuszkiewicz, Uniwersytet Szczeciński

Ewa Szuszkiewicz jest profesorem w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Szczecińskiego i koordynatorem Polskiego Centrum Astrobiologicznego (CASA* – Centre for Advanced Studies in Astrobiology and Related Topics). Doktorat w dziedzinie astrofizyki uzyskała w International School for Advanced Studies (SISSA) w Trieście we Włoszech. Prowadziła badania w prestiżowych centrach naukowych w Europie takich jak Max-Planck-Institute for Astrophysics w Garching w Niemczech, School of Mathematical Sciences, Queen Mary, University of London oraz Department of Physics and Astronomy, University of Leicester w Wielkiej Brytanii. W Instytucie Fizyki Uniwersytetu Szczecińskiego pracuje od roku 2000.

Jest członkiem Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk, pełniąc funkcję przewodniczącej Sekcji Astrobiologii i Medycyny Kosmicznej. Od wielu lat działa aktywnie jako członek Komitetu Wykonawczego w European Astrobiology Network Association.  Służyła swoją wiedzą i doświadczeniem w Solar System and Exploration Working Group Europejskiej Agencji Kosmicznej. W latach 2014-2018 była liderem grupy roboczej “Understanding the formation and evolution of planetary systems and habitable planets” Europejskiej Akcji COST “Origin and evolution of life in the Universe”. W  maju 2019 roku objęła funkcję zastępcy przewodniczącego grupy roboczej „Formation and Evolution of Planetary system and Detection of Habitable Worlds” nowopowstałego Europejskiego Instytutu Astrobiologicznego. We wrześniu 2019 roku została wybrana na członka Zarządu Europlanet Society największego europejskiego gremium zajmującego się szeroko pojętymi naukami planetarnymi. Należy do konsorcjum misji kosmicznej PLATO (PLAnetary Transits and Oscillations of stars).

Jej  główne zainteresowania naukowe obejmują: astrofizykę wysokich energii – procesy akrecji materii na gwiazdy neutronowe i czarne dziur; powstawanie i ewolucja układów planetarnych – dyski protoplanetarne, powstawanie planet, dynamika dysków i planet, planety naszego Układu Słonecznego i planety pozasłoneczne; warunki sprzyjające powstawaniu i rozwojowi życia – wpływ promieniowania jonizującego na organizmy żywe.

W 2018 roku za wybitne osiągnięcie naukowe z dziedziny astronomii otrzymała Nagrodę Naukową Oddziału PAN w Gdańsku im. Elżbiety Koopman Heweliusz.