Dariusz Andrzejewski

Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 
we Wrześni

Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni, trener w projektach związanych z edukacją medialną, wykorzystaniem technologii informatycznych w szkole. Opiekun merytoryczny uczniów biorących udział w ogólnopolskich konkursach informatycznych, inicjator wdrożenia w szkole innowacyjnych programów. Organizator cyklicznych konferencji, seminariów i warsztatów „Lepsza Edukacja”. Uczestnik i prelegent ogólnopolskich targów edukacyjnych, prowadzący wraz uczniami warsztaty podczas Konferencji WCCE oraz IwE 2013 w Toruniu. Odznaczony medalem KEN, w 2015 otrzymał nagrodę Ministra Edukacji Narodowej, laureat nagrody TOP 3 Mężczyźni w Edukacji. Lista 100 ‘2018. Członek Rady do Spraw Informatyzacji Edukacji przy MEN.