Dr inż. Michał Krupiński

Instytut Fizyki Jądrowej PAN

Adiunkt w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN. Doktor nauk fizycznych. Popularyzator nauki. W pracy zawodowej specjalizuje się w fizyce doświadczalnej ciała stałego i inżynierii nanomateriałów. W szczególności interesują go struktura, własności i metody wytwarzania nowoczesnych materiałów magnetycznych dla sensorów, zapisu danych i spintroniki. Autor i współautor kilkudziesięciu artykułów naukowych i kilku patentów. Oprócz pracy naukowej popularyzuje fizykę współpracując z radiem, telewizją, prasą oraz blogami popularnonaukowymi. Wspiera rozwój zdolnej młodzieży w ramach programu Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. Laureat konkursu FameLab oraz wyróżnienia „Popularyzator Nauki” przyznanego przez Polską Agencję Prasową i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.